Schuurladder

Inleiding:

Schuren is een zeer belangrijk onderdeel van het opknappen van uw auto, motor, brommer of ander voertuig/object. Een goede voorbereiding is het halve werk en dat geldt zeker voor het (bij)spuiten van uw voertuig/onderdeel. Als schuren niet goed wordt gedaan krijgt u nooit een mooi eindresultaat met het spuiten. Tijdens het spuiten kunt u gemaakte schuurfouten tenslotte ook niet meer herstellen.

Met de schuurladder wordt aangegeven met welke opeenvolgende korrelgroften het meest doelmatig een goed eindresultaat kan worden behaald. Als bijvoorbeeld de eerste schuurgang te grof wordt genomen, dan zijn meer schuurgangen nodig. Dit kost niet alleen meer tijd maar kost ook meer materiaal. Wanneer u in de eerste schuurgang met een te fijne korrel begint, kost het veel tijd om uw werk in de goede vorm te krijgen. Ook dat zorgt dus voor tijd- en schuurmateriaalverlies.

Tot welke laklaag u gaat schuren is afhankelijk van de reparatie: spotrepair, deelrestauratie of een volledige restauratie. Is de schade beperkt tot de blanke laklaag (krasjes) dan hoeft u alleen de blanke laklaag te schuren. Gaat het om roest of een andere grove aantasting van de lak dan zult u tot op het metaal moeten schuren. De CROP schuurladder geeft aan welk schuurmiddel u het best kunt gebruiken bij het schuren van de verschillende laklagen.

De schuurladder

Voor droogschuren wordt aangeraden om de volgende schuurladder aan te houden: P80, P120, P220, P320 en P400. Het voordeel van deze stappen is dat u niet allerlei papier in voorraad hoeft te hebben. Aangeraden wordt de sprong in de nummering van grof naar fijn binnen een soort schuurmateriaal nooit groter dan twee groftes of één waardesprong van maximaal 100 te maken. Bij een te grote sprong zijn de diepe schuurkrassen van het grove schuurmateriaal bijna niet meer weg te schuren. Voor het fijn natschuren adviseren wij Waterproof schuurpapier te gebruiken: WP800, WP1000 en Mirka Mirlon Total voor de uitspuitzone bij een spotrepair reparatie.

Carrosserie:
Hierbij schuurt u alles weg. Vooral bedoeld indien het metaal is aangetast (roest) of bij grove schade. Schuurgrofte: P120. Daarna: P220. De P220 is om krassen en verloopranden van P120 mooi uit te schuren.

Kleurlaag:
Het komt bijna niet voor dat u de tot en met de kleurlaag moet schuren. Dit komt alleen voor wanneer de etsprimer en filler nog in nieuwstaat verkeren en u alleen de kleurlaag wilt vervangen. U schuurt hierbij dus zowel de blanke laklaag als de kleurlaag weg. Schuurgrofte: P220. Het is verstandig om dit machinaal te doen omdat daarmee een gelijkmatiger schuurresultaat wordt verkregen dan met handmatig schuren.

Blanke lak:
Zeer fijn: Mirka Mirlon Total.
Fijn: Schuren met P2000. Hiermee kunt u fijne krasjes en stofjes wegschuren.

Schuurmachines:
Omdat handschuren een arbeidsintensieve handeling is en rechtlijnige schuurkrassen veroorzaakt, wordt dit zo weinig mogelijk toegepast. Naast een aanzienlijk hogere werksnelheid biedt het machinesturen namelijk een vrij constant bewegings- en bewerkingspatroon. Bovendien zijn de meeste schuurmachines voorzien van een mogelijkheid om ze op een stofafzuigsysteem aan te sluiten. Hierdoor wordt er veiliger gewerkt. Er zijn verschillende types schuurmachines op de markt voorhanden, al naargelang de vormbeweging die het schuurvlak maakt, namelijk roterend, vibrerend, excentrisch roterend, planetair of oscillerend (heen en weer). Zie hier ons complete assortiment schuurmachines.

Overgangen schuren:
Indien er sprake is van spotrepair is de te behandelen oppervlakte beperkt. Bij spotrepair is er altijd sprake van een overgangsgebied tussen het gedeelte wat geschuurd is en het gedeelte dat niet is geschuurd. Het is aan te bevelen om van binnen naar buiten te schuren. Dat betekent dat de te schuren plek met het grofste schuurpapier moet worden geschuurd. Daarna moet de rand van de plek opnieuw worden geschuurd met een minder grof schuurpapier (zie CROP schuurladder). Vervolgens moet de rand die is ontstaan opnieuw worden geschuurd, weer met een minder grof schuurpapier.

Bijvoorbeeld: stel dat u een lokale roestplek gaat schuren. U schuurt hierbij de roest weg tot het metaal met P80 en P120. Vervolgens schuurt u de rand van het metaal en de bestaande lak met P220. Hierna schuurt u de rand van P220 en de bestaande lak met P320. Daarna schuurt u de rand met P320.

Als u goed schuurt krijgt u mooie ronde overgangen (nooit rechte lijnen!). Hou er rekening mee dat u bij het schuren van de roestplek de uiteindelijke totale schuuroppervlakte ongeveer 3 keer zo groot wordt. Probeer dus in eerste instantie zo weinig mogelijk oppervlakte te schuren, anders komt een spotrepair toch neer op een deelrestauratie.

Vermelde producten: