Uw Privacy

"Wij respecteren en garanderen uw privacy!"

Car Repair Online Products zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de verwerking van uw bestelling, kredietwaardigheid, managementinformatie en voor mogelijke toekomstige klantgerichte acties. Tevens kunnen persoonsgegevens worden voor het opsporen en vervolgens ingrijpen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Car Repair Online Products, haar klanten en/of medewerkers. 

Informatie zal u slechts per e-mail worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken bij onze klantenservice. 

Privacy op internet
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Bestellingen via de website worden verzonden met SSL-beveiliging.

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site en de dienst die wordt aangeboden te verbeteren. Statistische gegevens kunnen aan de webmaster van Car Repair Online Products worden doorgegeven. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is Car Repair Online Products. Hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder "Help" in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.

E-mailadressen
We bewaren en gebruiken uitsluitend uw e-mailadres ter verwerking van uw bestelling en voor mogelijke toekomstige klantgerichte acties. Deze toestemming kunt u ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Adreswijziging
Klanten zijn verplicht Car Repair Online Products van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Car Repair Online Products geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Car Repair Online Products bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Car Repair Online Products om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Algemeen
Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met onze klantenservice opnemen.

Car Repair Online Products houdt het recht bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren.