Geluidsgedempte compressor kopen?

14 product(en)

 12  24  36
 Positie  Naam  Prijs

14 product(en)

 12  24  36
 Positie  Naam  Prijs

Geluidsgedempte compressoren zijn ideaal voor gebruik binnenshuis of op andere plekken waar geluid ongewenst is. De Arbowetgeving stelt eisen aan de geluidsbelasting rond werkplekken van mensen. Er worden geluidsniveaus beschreven, waarbij gehoorbescherming wordt aanbevolen en er zijn niveaus waarbij de gehoorbescherming verplicht is. Los van de Arbowetgeving geeft het gezond verstand al aan dat u niet continu aan hoge geluidsniveaus blootgesteld wilt worden. Standaard zuigercompressoren hebben over het algemeen een geluidsniveau die gehoorbescherming vereisen. Creemers en Airmec hebben een aantal compressoren in het assortiment opgenomen die uiterst stil zijn.

Geluidsgedempte compressoren

Minimal Price: 485,00 485