Vraag het de Paint & Non-Paint expert!

Heeft u vragen over het gebruik van (auto)lakken, Non-Paint, bijproducten, machines of over de eigenschappen ervan? Problemen met spuitwerk, de luchthuishouding of de lakkwaliteit? Of heeft u behoefte aan een nieuw product met bepaalde eigenschappen?

Leg uw vraag voor aan CROP; dé Paint & Non-Paint specialist! Uw vraag wordt dezelfde dag nog beantwoord en tezamen met ons antwoord ook gepubliceerd in deze rubriek.

 

Zakkers? (CROP)

Vraag: Zakkers in de lak op verticale carrosseriedelen
Antwoord:      Oorzaak
 • Onregelmatige lakapplicatie
 • De voorgeschreven verwerkingsviscositeit werd niet aangehouden
 • Gebruik van ongeschikt verdunningsmateriaal
 • Te lage lucht-, materiaal- of cabinetemperatuur
 • Te hoge laagdiktes
 • Spuitpistool (opening) niet correct
 • Onvoldoende uitdamptijd tussen de lagen
Preventie
 • Object-, materiaal- en cabinetemperatuur van +20°C
 • Spuitapparatuur regelmatig controleren
 • Lak volgens voorschrift instellen en verwerken
Herstellen van de schade
 • De oneffenheden na doordroging wegschuren en het gehele gedeelte aanschuren, zo nodig laten drogen, met siliconenverwijderingsmiddel reinigen en opnieuw spuiten

Wolkenvorming / Strepen? (CROP)

Vraag: Wolkenvorming en spuitbanen in de metallic lak waardoor verschillende kleur- en effectvormingen
Antwoord:      Oorzaak
 • Spuitpistool (opening) niet correct
 • Verkeerde spuitdruk, niet geschikte verdunning, ongeschikte spuittechniek, ongeschikte spuitviscositeit
Preventie
 • Spuitviscositeit met maatlat of DIN-beker instellen
 • Spuitpistool regelmatig onderhouden
 • Spuitpistool haaks op het object houden (afstand ca 20 cm)
 • Volgens voorschrift werken
Herstellen van de schade
 • Na doordroging van de blanke lak het oppervlak schuren en opnieuw spuiten

Watervlekken? (CROP)

Vraag: Ringvormig optredende vlekken op het lakoppvervlak
Antwoord:      Oorzaak
 • Verdamping van waterdruppels op versgespoten en nog niet uitgeharde lak; voornamelijk op liggende delen vast te stellen
Preventie
 • Droogtijden volgens voorschrift aanhouden
Herstellen van de schade
 • Licht optredende vlekken met schuurpapier P 1000 aanschuren en vervolgens polijsten
 • Bij sterke vlekvorming het deel mat schuren, met siliconenverwijderingsmiddel reinigen en opnieuw spuiten

Waterblaasjes? (CROP)

Vraag: Middelgrote, meestal opengebarsten blaasjes in de aflak
Antwoord:      Oorzaak
 • Schuurwaterresten in hoeken, kanten en voegen
 • Verontreinigde spuitlucht
 • Het te spuiten oppervlak werd met de hand aangeraakt
Preventie
 • Hoeken, kanten en voegen na het schuren grondig uitblazen, aanbouwdelen zo mogelijk demonteren
 • Olie- en waterafscheider regelmatig controleren
 • Vriesdroger installeren/controleren
 • Handschoenen dragen bij het ontvetten
Herstellen van de schade
 • De beschadigde plek aanschuren en polijsten
 • Zo nodig de beschadigde plek aanschuren en opnieuw spuiten

Vlekken in metallic lakken? (CROP)

Vraag: Verkleurde plekken in metallic-effect lakken
Antwoord:      Oorzaak
 • Grondverf of plamuurplekken werden doorgeschuurd
 • Overdosering van verharder in polyesterplamuur
Preventie
 • Doorgeschuurde plekken isoleren
 • Bij overdosering van plamuurverharder eventueel plamuurdoseerapparaat gebruiken
Herstellen van de schade
 • Het oppervlak na doordroging schuren, met siliconenverwijderingsmiddel reinigen en opnieuw spuiten
 • Bij overdosering van de verharder in de polyesterplamuur isoleren met polyesterspuitplamuur en opnieuw opbouwen

Vlekken in effen kleuren? (CROP)

Vraag: Geïsoleerd optredende vlekken in de lak
Antwoord:      Oorzaak
 • Inwerking van agressieve middelen, bijvoorbeeld stofafzetting in de omgeving van kalk- en cementfabrieken, overgeconcentreerd reinigingsmiddel, vogeluitwerpselen  etc
Herstellen van de schade
 • Vlekken door polijsten verwijderen of, als dit niet succesvol is, de delen aanschuren, met siliconenverwijderingsmiddel reinigen en opnieuw spuiten
 • Indien nodig afschuren en het laksysteem opnieuw opbouwen

Stof en Vuil? (CROP)

Vraag: Uit het lakoppervlak omhoog stekende deeltjes
Antwoord:      Oorzaak
 • Het te spuiten oppervlak werd niet zorgvuldig gereinigd
 • Plafondfilters zijn aan vervanging toe
 • Onderdruk in de spuitcabine
 • Ongeschikte kleding van de spuiter
Preventie
 • Het te spuiten oppervlak zorgvuldig met een kleefdoek reinigen
 • Filters regelmatig controleren en indien nodig vervangen
 • Pluisvrije spuitoverall dragen
 • Spuitcabine regelmatig controleren/onderhouden
Herstellen van de schade
 • Licht aanschuren en polijsten
 • Als dit niet succesvol is, het oppervlak aanschuren met siliconenverwijderingsmiddel reinigen en opnieuw spuiten

Slechte dekking? (CROP)

Vraag: Verschillende kleuren in het oppervlak
Antwoord:      Oorzaak
 • Bij een drie-laagssysteem de verkeerde grondverf gebruikt
 • Onvoldoende lak opgebracht
Preventie
 • Laagdiktes volgens voorschrift aanhouden
 • Bij zwak dekkende kleuren de voorgeschreven grondverf gebruiken
 • Neutrale ondergrond spuiten
Herstellen van de schade
 • Oppervlak schuren en opnieuw spuiten

Sinaasappeleffect? (CROP)

Vraag: Een oppervlaktestructuur, die lijkt op een sinaasappel
Antwoord:      Oorzaak
 • Lakviscositeit te hoog
 • Gebruik van korte, snelverdampende verdunning
 • Spuitcabinetemperatuur te hoog
 • Afstand tussen spuitpistool en object te groot, te weinig materiaal opgebracht
Preventie
 • Spuitcabinetemperatuur op ca +22°C intstellen
 • Verdunning afstemmen op de reparatie
 • Lakviscositeit met DIN-beker instellen
 • Spuitafstand van ca 20 cm aanhouden
Herstellen van de schade
 • Oppervlak aanschuren, met siliconenverwijderingsmiddel reinigen en opnieuw spuiten

Schuurkrassen? (CROP)

Vraag: Schuurkrassen met opgezwollen randen
Antwoord:      Oorzaak
 • Plamuur te grof geschuurd, resp niet fijn nageschuurd
 • Grondverf te grof geschuurd
 • Grondverf bij het overspuiten onvoldoende doorgedroogd
Preventie
 • Plamuur niet te grof schuren
 • Voorschuren met P 150-180, naschuren met P 280 - 320
 • Grondverf schuren: droog P 400 - 500, nat P 800
 • Grondverf volgens voorschrift drogen
Herstellen van de schade
 • Na doordroging van de lak het lakoppvervlakte fijn schuren en polijsten
 • Bij grote beschadiging het lakoppvervlakte schuren en opnieuw spuiten

Randaftekening? (CROP)

Vraag: Randen die in de aflak aftekenen
Antwoord:      Oorzaak
 • Oude laklaag niet vloeiend bijgeschuurd
 • Plamuur en grondverf op elastische fabriekslak
 • Grondverf geschuurd voordat hij geheel droog was en afgespoten
 • Ondergrond niet voldoende uitgehard
 • Grondmateriaal in te hoge laagdiktes aangebracht en niet lang genoeg gedroogd
Preventie
 • Oplosmiddeltest op de fabrieksondergrond uitvoeren (elastisch/hard)
 • Alleen op blank metaal plamuren
 • Bij elastische ondergrond het gehele deel in de grondverf
Herstellen van de schade
 • Na uitharding van het lakoppverlakte fijn schuren en polijsten, indien nodig met grondverf isoleren en opnieuw spuiten

Puntjes (metallics)? (CROP)

Vraag: Uit de lakfilm omhoog stekende puntjes
Antwoord:      Oorzaak
 • Metallic-voorlak te droog gespoten, waardoor de metallicdeeltjes zich niet in de lak inbedden.  De blanke lak kan deze loodrecht staande deeltjes niet afdekken
Preventie
 • Voorlak volgens voorschrift verwerken
 • Afstand spuitpistool (ca  20 cm) aanhouden
Herstellen van de schade
 • Na droging van de lak met schuurpapier P 800 licht aanschuren, met siliconenverwijderingsmiddel reinigen en opnieuw met blanke lak overspuiten 

Poriën in de grondverflaag? (CROP)

Vraag: Poriën zo klein als speldenprikken
Antwoord:      Oorzaak
 • Viscositeit te hoog
 • Gebruik van verkeerde verharder, bijvoorbeeld extra kort bij hoge temperaturen
 • Te hoge laagdiktes
Preventie
 • Toepassing volgens voorschrift
 • Verharder op heersende temperatuur afstemmen
 • Grondverf in voorgeschreven laagdiktes aanbrengen
Herstellen van de schade
 • Afschuren en opnieuw opbouwen

Poriën in de lak? (CROP)

Vraag: Poriën als speldenprikken, tot in de grondverflaag
Antwoord:      Oorzaak
 • Te hoge laagdikte grondverf in combinatie met versnelde droging (droogcabine/infra-rood)
 • Niet afgedekte poriën in het plamuuroppvervlakte
Preventie
 • Grondverf in normale laagdiktes aanbrengen
 • Uitdamptijd aanhouden
Herstellen van de schade
 • De aflak eerst laten doordrogen, daarna de betreffende delen schuren, met siliconenverwijderingsmiddel reinigen, met 2K-acryl grondverf isoleren en opnieuw spuiten
 • Bij grotere beschadiging de aflak geheel afschuren en het laksysteem opnieuw opbouwen 

Polijstvlekken? (CROP)

Vraag: Ringvormige polijstvlekken van verschillende grootte met verminderde glans of egalisatie van de spuitstructuur
Antwoord:      Oorzaak
 • Toepassing van verkeerd polijstmiddel
 • Het oppvervlakte was oneffen en op de nerven werd doorgepolijst
 • De aflak was nog niet voldoende doorgedroogd
Preventie
 • Geschikte polijstmiddelen en polijstapparatuur gebruiken
 • Controleren of de aflak volledig droog is voor het polijsten
Herstellen van de schade
 • Aflak doordrogen en opnieuw polijsten
 • Als de beschadigde plekken nog steeds zichtbaar zijn, schuren en opnieuw spuiten

Kraters in de grondverflaag? (CROP)

Vraag: Kraterachtige putjes met omhoogstaande randen
Antwoord:      Oorzaak
 • Ondergrond niet voldoende met siliconenverwijderingsmiddel gereinigd
 • Verontreinigde spuitlucht door olie of water (niet functionerend spuitluchtfilter)
Preventie
 • Ondergrond grondig met siliconenverwijderingsmiddel reinigen
 • Regelmatig onderhoud van de luchtleidingen
Herstellen van de schade
 • Na droging de kraters uitschuren
 • Het gehele deel reinigen en opnieuw van grondverf voorzien

Kraters in de lak? (CROP)

Vraag: Kraterachtige putjes met omhoogstaande randen
Antwoord:      Oorzaak
 • Ondergrond werd onvoldoende met siliconenverwijderingsmiddel gereinigd
 • Verontreinigde spuitlucht door olie of water
 • Plafondfilter voldoet niet aan de eisen
Preventie
 • Regelmatig onderhoud van de luchtleidingen
 • Regelmatige vernieuwing van de filters (gemiddeld eenmaal per jaar, voorfilters elke drie maanden)
 • Reinig het te repareren en te spuiten oppvervlak zeer grondig met siliconenverwijderingsmiddel
Herstellen van de schade
 • Lakoppervlakte schuren, reinigen met siliconenverwijderingsmiddel en opnieuw lak spuiten

Kookblaasjes? (CROP)

Vraag: Kleine blaasjes en luchtbelletjes in de laklaag
Antwoord:      Oorzaak
 • Lak werd in te hoge laagdikte aangebracht
 • Voorgeschreven uitdamptijd voor ovendroging werd niet aangehouden
 • Voorgeschreven verwerkingsviscositeit werd niet aangehouden
 • Toepassing van niet geschikte verharder en verdunning
Preventie
 • Lak in normale laagdikte aanbrengen
 • Uitdamptijden aanhouden
 • Verwerkingsviscositeit en toepassing van verharder en verdunning volgens voorschrift
Herstellen van de schade
 • De aflak eerst laten doordrogen, daarna de betreffende delen met Scotch Brite of licht met grofte P 1000 schuren, met siliconenverwijderingsmiddel reinigen en opnieuw spuiten. Eventueel nog aanwezige fijne poriën met 2K-acryl grondverf isoleren.
 • Bij grotere beschadiging de aflak geheel afschuren en het laksysteem opnieuw opbouwen. Droging overnacht.

Inzinkingen / Vermatting / Glansverlies (CROP)

Vraag: Glansverlies in de aflak
Antwoord:      Oorzaak
 • Grondverflaag onvoldoende gedroogd.
 • Toepassing van niet geschikt verdunningsmiddel (oplossen van de ondergrond).
 • Gebruik van verharder die reeds met vocht heeft gereageerd
Preventie
 • Voorgeschreven droogtijden aanhouden
 • Alleen de voorgeschreven verdunningstypes gebruiken
 • Blikken met verharder direkt na gebruik sluiten
Herstellen van de schade
 • Na droging de vermatting door polijsten verwijderen, of het gehele deel aanschuren, met siliconenverwijderingsmiddel reinigen en nogmaals spuiten

Corrosie / Roest? (CROP)

Vraag: Mechanische beschadiging met roest onder de lakfilm
Antwoord:      Oorzaak
 • Steenslag in combinatie met strooitzout en vocht
 • Blank metaal, dat voor het gronden aan vocht blootgesteld is geworden
Preventie
 • Voor het gronden het blanke metaal grondig reinigen en afblazen
Herstellen van de schade
 • De lak tot op de blanke plaat afschuren
 • Het laksysteem opnieuw opbouwen met corrosiewerende primer, grondverf en aflak

Blistering / Blaasvorming? (CROP)

Vraag: Kleine puntjes/verhogingen in de lakopbouw
Antwoord:      Oorzaak
 • De ondergrond heeft vocht geabsorbeerd
 • De te spuiten ondergrond was onvoldoende gedroogd na het natschuren (speciaal bij polyestermateriaal)
 • Te hoge luchtvochtigheid tijdens het spuiten
 • Condensvorming door temperatuurwisselingen
 • Poriën/blaasjes in de ondergrond niet uitgeschuurd
 • Polyestermateriaal niet geisoleerd
 • Het te spuiten oppervlak werd met de hand aangeraakt (zout)
Preventie
 • Polyesterproducten droog schuren en isoleren
 • Blaasjes zorgvuldig uitschuren of naplamuren
 • Regelmatige controle van de luchtvochtigheid
Herstellen van de schade
 • De beschadigde plaats afschuren, het resterende deel mat schuren, met siliconenverwijderingsmiddel reinigen, van grondverf voorzien en afspuiten

Afschilferen van polyester producten? (CROP)

Vraag: Afgeschilferde polyesterplamuurplekken
Antwoord:      Oorzaak
 • Onzorgvuldig voorbehandelde ondergrond
 • Niet geschikte polyesterplamuur
 • Infra-rood droging niet correct
Preventie
 • Ondergrond grondig reinigen en schuren
 • Voor het gebruik van polyesterplamuur de voorschriften lezen
 • Gebruik plamuren en hechtgronden die geschikt zijn voor verzinkte ondergronden
 • Bij infra-rood droging aanwijzingen van de fabrikant opvolgen
Herstellen van de schade
 • De beschadigde plek goed uitschuren en met de geschikte materialen opnieuw opbouwen

Afbijten, opzwellen of rimpelen van de lak? (CROP)

Vraag: Zwellen / rimpelen van het lakoppervlak
Antwoord:      Oorzaak
 • Niet doorgeharde of oplosbare oude laklaag
 • Doorgeschuurde plekken van blanke lak op basislak niet of met ongeschikte grondverf geïsoleerd
 • Niet geschikte ondergrond (b.v. DHZ spuitbuslak met TPA of Nitro)
 • Voor toepassing niet geschikt grond-, lak-, en verdunningsmateriaal
Preventie
 • Oplosmiddeltest bij kritische ondergronden uitvoeren
 • Bij kritische ondergronden 2K-acrylgrondverf in meerdere spuitgangen dun aanbrengen en langere uitdamptijden aanhouden

Herstellen van de schade
 • Na doordroging de lak op de betreffende delen met de aangetaste ondergrond compleet verwijderen en het laksysteem opnieuw opbouwen
 • Voor het aanbrengen van de aflak het gehele deel aanschuren

Sinaasappelhuid? (CROP)

Vraag: Een oppervlaktestructuur, die lijkt op een sinaasappel
Antwoord:      Oorzaak
 • Lakviscositeit te hoog
 • Gebruik van korte, snelverdampende verdunning
 • Spuitcabinetemperatuur te hoog
 • Afstand tussen spuitpistool en object te groot, te weinig materiaal opgebracht
Preventie
 • Spuitcabinetemperatuur op ca +22°C intstellen
 • Verdunning afstemmen op de reparatie
 • Lakviscositeit met DIN-beker instellen
 • Spuitafstand van ca 20 cm aanhouden
Herstellen van de schade
 • Oppervlak aanschuren, met siliconenverwijderingsmiddel reinigen en opnieuw spuiten


Hoe kan ik zelf steenslag repareren? (Ruud)

Vraag: De motorkap van mijn zwarte wagen zit vol met steenslag waardoor de witte fabrieksprimer zichtbaar is geworden. Hoe kan ik deze steenslag plekken zelf gemakkelijk maar wel goed bewerken?
Antwoord:     

"Wij adviseren u om een spuitbus autolak te bestellen die speciaal op kleur gemaakt wordt voor uw auto (autolak in spuitbus). Wanneer u vanuit de spuitbus in bijvoorbeeld het dekseltje wat verf spuit kunt u met o.a. een Micro Aanstipstaafjes de plekjes heel nauwkeurig aantippen. Indien nodig kunt u dit diverse keren herhalen totdat de steenslag plek goed gevuld is. Indien uw wagen fabrieksmatig voorzien is van een blanke lak adviseren wij u na circa 60 minuten de plekjes ook af te dekken met een blanke lak (1K Blanke lak van Auto-K Spraymax). Hierdoor krijgt u een fabrieksoriginele lakopbouw. Wanneer uw wagen niet voorzien is van een blanke lak is deze laatste stap met blanke lak niet noodzakelijk.
TIP: eventuele roestplekjes eerst goed verwijderen met de speciale SpotRepair Schuurpen."


2-Komponenten autolak in spuitbus? (Leen Michels)

Vraag: Geachte medewerker, Graag zou ik willen weten of het mogelijk is om spuitbussen 2-Komponenten lak in kleur te bij u te bestellen. Ik kan het namelijk bij geen enkel bedrijf vinden en omdat u als specialist bekend staat, hoop ik dat u mij wel kunt helpen.
Antwoord:     "U bent inderdaad bij ons op het juiste adres. Wij kunnen namelijk sinds kort ook non-metallic (Uni) kleuren in een 2K spuitbus leveren. Klik hier voor meer informatie over de 2K autolak in spuitbus. Wanneer uw wagen voorzien is van een 2-lagen laksysteem (bestaat uit kleurlak en blanke lak) dan dient u - om een onzichtbare, fabrieksoriginele reparatie te kunnen maken - hetzelfde laksysteem te hanteren. Dit houdt in dat u eerst een kleurlak aanbrengt en deze vervolgens afdekt met een 1K of 2K blanke lak voor glans en bescherming."


Waar kan ik autolak op kleur bestellen? (Arie Gelein)

Vraag: Geweldige site, maar waar kan ik lak op kleur vinden? Ik heb ± 2 liter donkergroene autolak nodig. Mvg. Arie Gelein
Antwoord:     

"U kunt diverse kwaliteiten autolak, in iedere gewenste kleur ook op onze website bestellen:"


Lijmresten verwijderen van plaklood op autovelgen? (Werman Autobanden)

Vraag: Wij zoeken een product om snel en gemakkelijk de lijmresten van plaklood op autovelgen goed te kunnen verwijderen. Momenteel doen we dit met verdunning, maar dit duurt te lang, geeft te veel rommel en is slecht voor de huid van onze medewerkers. Hopelijk kunnen jullie ons verder helpen.
Antwoord:      "U kunt hiervoor heel goed onze Double-Speedy Caramelschijf gebruiken. Deze kunt u eenvoudig al op een boormachine plaatsen en u zult zien dat de lijmresten in een mum-van-tijd van de velg verwijderd zijn zonder deze te beschadigen. Voor een optimale werking adviseren wij de Double-Speedy Caramelschijf te gebruiken in combinatie met de Power-Stripper."

 
Spuiten van velgen met een grote diameter? (Blancke Trucks)

Vraag: Wij spuiten veel velgen van vrachtwagens. Nu zag ik op jullie website de WWM velgenmaskeerfolie. Alleen deze gaat tot een diameter van zo'n 23". Omdat wij velgen hebben met een grotere diameter, heb ik een vraag of jullie hiervoor een oplossing hebben. Bij voorbaat dank.
Antwoord:       "Het klopt inderdaad dat onze WWM velgenmaskeerfolie tot 23"gaat. Voor grotere velgen adviseren wij u onze Bescherm- & Sjabloonfolie te gebruiken. Plak de folie over de velg en de band waarna u eenvoudig de velg met een mesje uit kunt snijden."


Hoe kan ik ernstige siliconen bestrijden? (Bosgraaf Autopoetscentrale)

Vraag: Wij hebben wel eens problemen met het spuiten van auto’s en bumper hoeken (doen namelijk wel spotrepair) bij het spuiten komen er meestal siliconen vrij, nu heb ik gehoord dat je iets van non silicone door de verf kunt doen zodat er geen siliconen in de lak komen. Heeft uw bedrijf hier ook een oplossing voor?
Antwoord:     

"Het gebruik van Anti-Siliconen Vloeistof (Fish-Eye Preventer) adviseren wij als laatste redmiddel om siliconen te bestrijden. Dit product bevat namelijk zelf pure siliconen om zodoende de aanwezige siliconen op het object te kunnen onderdrukken.
Omdat hier om siliconen gaat, kunnen deze bij volgende werkzaamheden opnieuw leiden tot siliconenkraters (visogen). Bij het inzetten van zulke middelen alle apparatuur en spuitpistolen grondig reinigen.

Daarom adviseren wij alvorens Fish-Eye Preventer te gebruiken, het object eerst heel grondig en zorgvuldig te reinigen met een uiterst hoogwaardige siliconenverwijderaar (ontvetter) zoals onze product CR515 Silicon Off. Bij sterke verontreinigingen deze handeling meerdere malen herhalen. Reinigingsdoeken regelmatig wisselen en met een droge doek goed nawrijven."